Børnekulturstedets politk for brug af billeder

Engang imellem bruger vi billeder og video optaget ved Børnekulturstedets arrangementer. Vi bruger dem mhp. markedsføring af Børnekulturstedet, bl.a. på vores hjemmeside, facebook, nyhedsbrev, i pressemeddelelser, på opslagstavler i huset, i årsrapporter, ansøgninger og afrapporteringer til fonde, og puljer.

Vi offentliggør kun såkaldte ”situationsbilleder”, dvs. billeder, hvis formål er at vise en situation i modsætning til et portræt, hvor billedets formål er, at vise hvem der er i den pågældende situation. Portrætter offentliggør vi kun med forældrene skriftlige tilladelse. En fototilladelse kan til enhver tid trækkes tilbage.

Ikke-offentliggjorde billeder opbevarer vi i onedrive.