ARKITEKTUR OG DESIGN

Skoleforløb med 4. klasser

    

I foråret/sommeren 2016 lavede Børnekulturstedet i samarbejde med arkitekt Julie Dufour og designer Nild Regout et forløb med 4.-klasser fra alle de tre folkeskoler i Sydhavnen i arkitektur og design. Forløbet tog udgangspunkt i Områdefornyelsens indsatsområde omkring Scandiagade. Børnene tegnede og byggede forslag til indretning af Sacnidiagade, og alle forslagene blev til slut overleveret til Områdefornyelsens arbejdsgruppe vedr. Scandiagade, så de kunne bruge børnenes idéer i det videre arbejde.