Opsøgende arbejde

I 2013 startede Børnekulturstedet med støtte fra puljen Bavnehøj i bevægelse et eksperimenterende projekt, der handlede om at opsøge nogle af de børn og unge, som ikke kommer på Karens Minde af sig selv og ikke har kunst og kultur som en naturlig del af deres hverdag.

I samarbejde med de boligsociale medarbejdere på Sjælør og Bavnehøj lavede vi en række arrangementer i Bavnehøjbadet, i baggårdene på Sjælør Boulevard og på Karens Minde, hvor vi inviterede børnene til at lave kreative aktiviteter med henblik på at præsentere forskellige kreative genre for børnene samt for at opnå kontakt til nogle af de børn, der ikke kommer her af sig selv og fortælle dem om Børnekulturstedet. Vi lavede også et forsøg med følgeordninger til et særligt hold.

I 2014 gentog vi de gode erfaringer fra året før – det var bl.a. et kreativt værksted ved idrætscontaineren på Sjælør Boulevard og en street-art-festival – og skrottede de ting, der ikke virkede. Og så udvidede vi med et syværksted for børn og mødre i regi af kvindeforeningen på Sjælør Boulevard og et arkitekturværksted beliggende på Ellebjerg Skole iværksat i tæt samarbejde med fritidsklubben Rubinen og Ellebjerg Skole.

Værkstedet på Ellebjerg Skole lukkede efter prøveperioden, men syværkstedet i kvindeforeningen blev et værdsat supplement til kvindeforeningen øvrige aktiviteter – et forum hvor fællesskabet omkring kreativitet og håndens arbejde var i centrum. Og et sted, hvor vi kunne møde og tale med både børn og forældre om det at gå til noget.

I 2015 fortsatte vi med støtte fra Kulturministeriet de gode samarbejder. Værkstedet ved idrætscontaineren fortsatte, og vi fik midler til at lave skoleworkshops på flere af de lokale folkeskoler i 2015 og 2016. Undervisningen i folkeskolen er et vigtigt led i strategien at nå ud til ALLE børn – i skolen kommer de alle sammen. Og på den måde håber vi at kunne plante et lille frø af inspiration, mindet om et møde med en anderledes voksen, erfaringen med at arbejde kreativt med sine hænder eller måske endda at kunne give dem et skub til at melde sig til en kulturel fritidsaktivitet.

I 2017 udløber midlerne fra Kulturministeriet, men i mellemtiden har vi fundet finansiering hos bl.a. Velfærds- og forskningsfonden for Pædagoger, så vi fortsat kan komme ud med kunstneriske og kulturelle aktiviteter til nogen af de børn og unge, der ikke opsøger det af sig selv.