GRIB ENGAGEMENTET

Forsøgsprojekt om at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur

Børnekulturstedet har af Slots- og Kulturstyrelsen fået til opgave at forsøge at udvikle nogle langsigtede og bæredygtige modeller til at nå nogle af de børn og unge, der ikke opsøger kunst og kultur af sig selv. Det skal vi arbejde med i hele 2022 sammen med en masse gode samarbejdspartnere: 4 lokale daginstitutioner (Børnehuset Bavnehøj, Børneplaneten Benediktegården, Børnehuset Scandiagade og Lyngholmen), Helhedsplanen Mit Kvarter, Rubinens Fritidsklub, Københavns Professionshøjskole og naturligvis Slots- og Kulturstyrelsen.

Opgaven er en del af et stort nationalt projekt, der hedder Grib Engagementet, som har til formål at understøtte, at flere børn og unge får adgang og lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter. Initiativet består af en pulje på i alt cirka 37,6 millioner kroner og et proces-evalueringsforløb for de deltagende projekter.

Modelforsøgene retter sig mod børn og unge i alderen 0 til 24 år. Erfaringerne fra modelforsøgene – og den løbende faglige evaluering – skal danne grundlag for at vurdere, hvordan det fremadrettet er muligt at understøtte, at flere børn og unge deltager aktivt i kunstneriske aktiviteter.

På Børnekulturstedet vil vi forsøge at finde bæredygtige, realistiske og langsigtede løsninger til at nå en børne- og ungegruppe, som ikke af sig selv opsøger kunst og kultur. Dette skal gøres ved at eksperimentere med nye praksisser for arbejdet med æstetik i henholdsvis dagtilbud, klubber og helhedsplaner. Målgruppen er de 6-14-årige børn og unge fra klubber og det udsatte boligområde Sjælør Boulevard samt de 3-6-årige i dagtilbud.

Vi glæder os meget til alle eksperimenterne!