KUNST FOR DE MINDSTE

Billedkunstundervisning for 2-5-årige v. Maria Noer og Sarah Fritsche

I 2014 og 2015 har vi eksperimenteret med at lave undervisningsforløb i billedkunst for børn helt ned til 2 år. Det har været intensiv undervisning på små hold, for at vi kunne holde børnenes koncentration. Undervisningen blev varetaget af de to dygtige damer Maria Noer og Sarah Fritsche.